• ноември 25, 2020

История на латинския език

Латинският език – lingua Latina, носи името на древното племе Латини, населявало областта Латиум (Лациум), разположена по западното крайбрежие на Апенинския полуостров в древна Италия. Главен град на областта е Ром, а жителите му се наричали Романи – римляни. Според преданието, градът е основан към средата на VIII в. пр. н. е. (753 г.) от братята Ромул и Рем. След дълги години на война и размирици, латините успяват да се наложат като водещ народ. Те покоряват останалите съседни племена, на които налагат своята култура и език. Римляните от своя страна са повлияни от културата на етруските – могъщ народ, населявал областта Етрурия с център Тоскана в северозападната част на Апенинския полуостров около VII – VI в.

Когато в Гърция започва периодът на т. нар. елинизъм, III – II в., Рим от своя страна става единствената политическа сила на полуострова, а по- късно и на цялото Средиземноморие. Италианският град влиза в допир с културата на елинизма чрез гръцките колонии, разположени на остров Сицилия и Южна Италия. От гърците с посредничеството на етруските, римляните взаимстват и своята азбука.

Най- древните паметници с латинска писменост датират от VI в. Това са кратки надписи върху предмети от керамика, камък и метал. За истинско начало на латинската литература се считат сакралните химни. Латинският литературен език започва да се развива през III в. пр. н. е. Към ранния период от неговото развитие принадлежи творчеството на Ливий Андроник и Невий, чиито произведения са запазени частично. От този период са запазени напълно 20 комедии на Тит Макций Плавт, 6 комедии от Гай теренций Афер, както и произведения от Марк Порций Катон Стари, между които и трактат по земеделие.

Вторият период от развитието на латинската словесност е нар. „златен“, а най- яркият представител на тази епоха е философът и оратор Марк Тулий Цицерон. Той е автор на множество съдебни и политически речи, на трактати по философия, за държавата и правото. Между известните поети е Лукреций, който развива в стихотворна форма материалното схващане на гръцките философи за природата. През тази епоха връх в латинското творчество достигат стиховете на Вергилий и Хораций. Вергилий е авторът на огромното епическо и историческо произведение Енеида, събрано в 15 тома.

През този период, латинският език търпи много граматически промени, навлизат нови философски понятия и абстрактни имена, установяват се строги синтактични правила и структура на главни и подчинени изречения.   „Сребърен век“ на латинската литература се нарича I в. от нашата ера. През този период твори историкът Корнелий Тацит, който пише две големи съчинения – Анали и История; известният философ Луций Сенека, автор на различни философски трактати и писма. През този период Марк Антистий Лабеон и Гай Атей Капитон създават своите известни юридически школи, които поставят началото на римската правна наука.

През следващите векове в латинския език нахлуват чуждестранни думи от провинциални и варварски за римляните езици. IV и V в. могат да се нарекат период на християнските автори. Виден представител на християнската литература е Хиероним, превел Библията на латински език. Този превод, наречен Vulgata, се използва от Католическата църква и до днес.

След падането на Западната Римска империя под ударите на варварските племена през 476 г. след н. е. възникват новите романски езици: италиански, френски, испански, португалски и румънски. Италианският език е най- близък до езика- майка и пряк продължител на латинския. От 476 г. латинският е считан за мъртъв език, тъй като изчезва народът, за който той е бил средство за комуникация. През Средновековието латинският остава езикът на християнската църква, дипломация, право и наука. През епохата на Възраждането, латинският език е широко използван от поети, писатели, учени и философи между които Еразъм Ротердамски, Декар, Спиноза, Исак Нютън, Николай Коперник, Петрарка.

admin

Read Previous

Божидар Краев – по стъпките на Бербатов или Божинов

Read Next

Паяк паун

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *